تحقیقات جنگلهای زاگرس- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مجله تحقیقات جنگل های زاگرس دارای مجوز کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شماره 89/1512، مورخ 1391/04/21 ، وابسته به دانشگاه یاسوج، مقالات علمی پژوهشی در زمینه های مختلف اعم از اکولوژی و جنگل شناسی، اقتصادی - اجتماعی، بهره برداری محصولات فرعی، اصلاح و احیا در اکو سیستم های جنگل های زاگرس را پذیرفته و منتشر می کند.  

رتبه علمی: علمی
دوره انتشار: دو فصلنامه
شروع انتشار:1392
صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه یاسوج
مدیر مسئول: دکتر رقیه ذوالفقاری
سر دبیر: دکتر حمید جلیلوند
مدیر داخلی: مهندس فاطمه جعفری
لینک مجله در بانک اطلاعان نشریات کشور: http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgid=7136&Number=1
نشانی مطلب در وبگاه تحقیقات جنگلهای زاگرس:
http://yujs.yu.ac.ir/jzfr/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب