سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی- اطلاعات تماس
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/30 | 
 تلفن: ۰۷۴۳۱۰۰۱۴۱۱
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find.php?item=1.57.17.fa
برگشت به اصل مطلب