نشریه مباحث برگزیده در انرژی- اهداف و زمینه‌ها
محورهای تخصصی نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه مباحث برگزیده در انرژی پس از طی فرآیند داوری در  زمینه های مختلف مرتبط با انرژی اقدام به پذیرش و چاپ مقالات علمی پژوهشی می نماید. محورهای تخصصی نشریه به شرح  زیر می باشند:
۱- فناوری‌های نوین در تولید، انتقال و مصرف انرژی

۲- اصلاح الگوهای مصرف انرژی

۳- بهینه سازی مصرف انرژی در تولید

۴- کاهش تلفات انرژی

۵- افزایش راندمان سیستم‌های انرژی بر

۶- فناوری‌های بازیافت انرژی

۷-انرژی‌های نو و تجدیدپذیر

۸-سیستم‌های تولید همزمان برق و حرارت

۹- هوشمندسازی سیستم‌های انرژی

۱۰- فناوری‌های مقابله با آلاینده‌ها در بخش انرژی

۱۱- مهندسی ارزش در بخش انرژی

۱۲- فرصت‌ها و تهدید‌های بخش انرژی

۱۳- اولویت‌های راهبردی در بخش انرژی

۱۴-آینده‌ نگری در بخش انرژی

۱۵- صرفه‌جویی انرژی در صنایع گاز و نفت

۱۶- مدیریت انرژی در بخش ساختمان

۱۷- ممیزی انرژی در بخش تولید، تبدیل، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع و مصرف انرژی

۱۸- ارتقای استانداردهای مصرف انرژی

 

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find-1.42.14.fa.html
برگشت به اصل مطلب