نشریه مباحث برگزیده در انرژی- سامانه همانندجو
همانندجویی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/19 | 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید. به منظور پیشگیری از سرقت علمی، کلیه مقالات ارسالی به کمک یک نرم افزار مشابهت یاب با پشتیبانی بیش از ۱۰۰۰۰ پایگاه داده بررسی  می گردند.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مباحث برگزیده در انرژی:
http://yujs.yu.ac.ir/jste/find-1.114.19.fa.html
برگشت به اصل مطلب