سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی- درباره نشریه
درباره نشریه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

مجله تولید گیاهان روغنی وابسته به دانشگاه یاسوج در زمینه به زراعی و تولید گیاهان روغنی (شامل:سویا، کلزا،کتان روغنی، آفتابگردان، گلرنگ و......) می باشد.

تعداد انتشار در سال: نشریه به صورت فصلنامه می باشد که در دوسال اول به صورت دو فصلنامه چاپ می شود.
رتبه علمی: علمی
دوره انتشار: دو فصلنامه
شروع انتشار: 1392
صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه یاسوج
مدیر مسئول: دکتر محسن موحدی دهنوی
سردبیر: دکتر جهانفر دانشیان
مدیر داخلی: مهندس فاطمه جعفری
لینک مجله در بانک اطلاعات نشریات کشور: http://www.magiran.com/magtoc.asp?mgid=7137&Number=1

 
نشانی مطلب در وبگاه سامانه نشریات دانشگاه یاسوج - مجله تولید گیاهان روغنی:
http://yujs.yu.ac.ir/jopp/find-1.40.15.fa.html
برگشت به اصل مطلب