مجله پژوهشهای بذر ایران- اخبار نشریه
همانندجویی مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/5 | 
از این پس همه مقالاتی که به این نشریه فرستاده می‌شوند، باید گواهی همانندجویی را دریافت و ارائه کنند. برای این کار، پدیدآوران باید نوشته‌های (متن مقاله بدون بخش منابع) خود را پس از تصویب در هیئت تحریریه نشریه و پیش از فرستادن برای داوری، در سامانه همانندجو (به نشانی tik.irandoc.ac.ir) همانندجویی و گواهی آن را به رایانامه نشریه بفرستند. سیاست این نشریه، پذیرش نوشته‌هایی است که (به جز نقل‌قول‌های مستقیم) کمتر از ۱۰ درصد همانندی با مقاله‌ها و کتاب‌ها داشته باشند، ولی نوشته‌های دارای همانندی از ۱۰ تا ۲۰  درصد با مقاله‌ها و کتاب‌ها (به جز نقل‌قول‌های مستقیم) نیز در هیات تحریریه بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. هر اندازه همانندی یک نوشته از یک پدیدآور با پایان‌نامه، رساله، یا طرح پژوهشیِ همان پدیدآور پذیرفته می‌شود. پرداخت هزینه همانندجویی با پدیدآوران است که باید در سامانه یاد شده بپردازند. 

 در فیلد نوع درخواست: مقاله نشریه
فیلد سازمان: وزارت علوم،
فیلد نام نشریه: پژوهش های بذر ایران
فیلد رایانامه سردبیر "ijsryu.ac.ir" 
فایل pdf نتیجه همانندجویی به ایمیل مجله ارسال گردد
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.43.36.fa
برگشت به اصل مطلب