مجله پژوهشهای بذر ایران- اخبار نشریه
دریافت هزینه انتشار مقالات هزینه انتشار مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/12/18 | 
هزینه انتشار مقاله

نشریه پژوهشهای بذر ایران طبق مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه یاسوج مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۲برای جبران بخشی از هزینه‌های مربوط به داوری و انتشار مقالات مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال را از نویسندگان مسئول مقاله اخذ می‌نمایند این مبلغ بعد از پذیرش مقالات از تاریخ ۱۳۹۸/۱/۱باید توسط نویسنده مسئول مقاله به حساب ۴۰۰۱۰۹۷۵۰۳۰۲۶۳۷۶ بنام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه یاسوج نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز و تصویر اسناد آن برای مجله از طریق رایانامه ارسال گردد.

شناسه ۳۰ رقمی:    ۳۷۸۰۹۷۵۷۰۱۲۳۲۰۰۰۰۰۱۱۲۰۰۱۰۰۰۰۰۰

شماره شبا:   IR۱۱۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۹۷۵۰۳۰۲۶۳۷۶


لطفا توجه گردد تنها از طریق پرداخت در شعب بانک یا واریز به شبا و ارسال فیش بانکی قابل قبول است و پرداخت از طریق اپلیکیشنها و درگاه مجازی و آنلاین قابل قبول نیست.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.43.33.fa
برگشت به اصل مطلب