مجله پژوهشهای بذر ایران- اخبار نشریه
فرمت جدید نگارش مقالات نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/9/19 | 
نویسندگان گرامی با هدف بین المللی نمودن اعتبار مجله الگوی جدید نگارش مقاله در بخش راهنمای نویسندگان قرار گرفت. خواهشمند است از این به بعد با توجه به الگوی جدید مقالات خود را تنظیم و ارسال فرمایید.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find-1.43.24.fa.html
برگشت به اصل مطلب