مجله پژوهشهای بذر ایران- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 • نوع اعتبار                               علمی-پژوهشی (وزارت علوم تحقیقات فناوری)
 • توالی انتشار                           دو فصلنامه
 • رتبه در ISC                             ضریب تاثیر       ۰.۲    (Q۲) در سال ۱۳۹۷
 • رتبه در وزارت علوم                      
 • زبان نشریه                             فارسی چکیده: (انگلیسی)
 • نوع انتشار                              الکترونیکی
 • نوع داوری                                دوسو ناشناس
 • میانگین زمان داوری                  ۳ ماه
 • نوع دسترسی                         رایگان (تمام متن)
 • دسته بندی موضوعی               دارد
 • هزینه انتشار                            دارد

رتبه علمی: نشریه علمی

دوره انتشار: دوفصلنامه
شروع انتشار: ۱۳۹۳

صاحب امتیاز و ناشر: دانشگاه یاسوج
مدیر مسئول و سردبیر: دکتر حمیدرضا بلوچی
کارشناس دفتر نشریات: مهندس فاطمه جعفری

شاپای نسخه الکترونیک-برخط: ۱۴۸۰-۲۳۸۳
شاپای نسخه چاپی: ۱۲۵۱ -۲۳۸۳

سیاستهای نشریه: 
 1. این نشریه دسترسی آزاد به مقالات منتشر شده را با هدف تبادل بیشتر دانش جهانی فراهم می آورد.

 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.40.16.fa
برگشت به اصل مطلب