جلد 2، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1394 )                   سال1394، جلد2 شماره 1 صفحات 64-53 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشگاه صنعتی اصفهان ، l.aslani@ag.iut.ac.ir
چکیده:   (41972 مشاهده)

اثر اسپرمیدین بر جوانه‌زنی بذور سه رقم خیار تحت تنش سرما، به صورت آزمایش فاکتوریل 3×4 در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار مطالعه شد. فاکتور اول شامل چهار غلظت صفر (شاهد)، 1/0، 5/0 و 1 میلی‌مولار اسپرمیدین و فاکتور دوم شامل سه رقم خیار ’امپراتور‘، ’امیران‘ و ’رشید‘ بود. به این منظور تعداد 50 عدد بذر هر رقم خیار بر روی کاغذ صافی و درون پتری‌دیش‌های استریل قرار داده شد و به هر پتری‌دیش محلول اسپرمیدین مربوط به همان تیمار اضافه شد. تمام پتری‌ها تا پایان دوره آزمایش درون انکوباتور در دمای 13 درجه ‌سلسیوس نگهداری و در طول مدت آزمایش تعداد بذور جوانه زده در هر روز شمارش شد. در پایان آزمایش ویژگی‌های درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن تر و خشک ساقه‌چه و ریشه‌چه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار بذور رقم ’رشید‘ با اسپرمیدین در غلظت 1/0 میلی‌مولار باعث افزایش درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن تر و خشک ریشه‌چه در مقایسه با شاهد شد. تیمار بذور با غلظت 1 میلی‌مولار اسپرمیدین اثرات بازدارنده‌ای بر کلیه ویژگی‌های اندازه‌گیری شده در رقم ’رشید‘ داشت. اما در رقم ’امیران‘ تنها باعث کاهش درصد جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه، وزن تر و خشک ریشه‌چه شد.

واژه‌های کلیدی: اسپرمیدین، تنش سرما، جوانه‌زنی، خیار.
متن کامل [PDF 663 kb]   (3051 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اکولوژی بذر
دریافت: 1393/6/22 | پذیرش: 1393/12/23

فهرست منابع
1. اثنی‌اشری، م. و زکایی خسروشاهی، م. 1387. پلی‌آمین‌ها و علوم باغبانی. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. 188 ص.
2. خوشخوی، م. 1386. گیاه افزایی (جلد اول). انتشارات دانشگاه شیراز. 373 ص.
3. قاسمی گلعذانی، ک. و دلیل، ب. 1390. آزمون‌های جوانه‌زنی و قدرت بذر. انتشارات دانشگاه تبریز. 85 ص.
4. مبلی، م. و عقدک، پ. 1390. تکنولوژی پرورش سبزی‌های گلخانه‌ای (در کشت خاکی و بدون خاک). انتشارات ارکان دانش. 177 ص.
5. Amri, E. and Shahsavar, A.R. 2010. Response of lime seedling (Citrus aurantifolia L.) to exogenous spermidine treatments under drought stress. Australian Journal of Basic Applied Sciences, 4: 4483-4489.
6. Chien, Y.W. Chilling and freezing injury. Produce quality and safrty laboratory, USDA, ARS.
7. Gordon, V.S. 2009. Characterizing plastome variation and its contribution to chilling injury tolerance in cucumber (Cucumis sativus L.). Ph.D. thesis of Plant Breeding and Plant Genetics. University of Wisconsin- Madison.
8. Imai, R., Ali, A., Pramanik, H.R., Nakaminami, K., Sentoku, N.and Kato, H. 2004. A distinctive class of spermidine synthase is involved in chilling response in rice. Journal of Plant Physiology, 161: 883-886. [DOI:10.1016/j.jplph.2003.11.002] [PMID]
9.  Liu, J.H., Kitashiba, H., Wang, J., Ban Y. and Moriguchi, T. 2007. Polyamines and their ability to provide environmental stress tolerance to plants. Plant Biotechnology, 24: 117-126. [DOI:10.5511/plantbiotechnology.24.117]
10. Nayyar, H., Kaur, G. and Chander, S. 2004. Response of chickpea seed germination to spermidine treatment to overcome cold injury. International Chickpea and Pigeonpea Newsletter, 11: 25-28.
11.  Palavan-Unsal, N. 1995. Stress and polyamine metabolism. Bulgarian Journal of Plant Physiology, 21: 3-14.
12.  Tian, W., Suping, W., Shirong G. and Yanjun, S. 2008. Effect of exogenous spermidine on the photosynthesis of cucumis sativus L. seedling under rhizosphere hypoxia stress. Frontiers of Agriculture in China, 2: 55-60. [DOI:10.1007/s11703-008-0015-5]
13. Wang, C.Y. and Kramer, G.F. 1990. Effect of polyamine treatment on ethylene production of apples. pp: 411-413. In: Flores, H.E., Arteca, R.N. and Shannon, J.C. (Eds.). Polyamines and Ethylene: Biochemistry, Physiology and Interactions, American Society of Plant Physiologists. 425 p. [PMID]
14. Xia, J., Zhao, H., Liu, W., Li, L. and He, Y. 2009. Role of cytokinin and salicylic acid in plant growth at low temperatures. Plant Growth Regulation, 57: 211-221. [DOI:10.1007/s10725-008-9338-8]
15.  Zhang, W., Jiang, B., Li, W., Song, H., Yu, Y. and Chen, J. 2009. Polyamines enhance chilling tolerance of cucumber (Cucumis sativus L.) through modulating antioxidative system. Scientia Horticulturae, 122: 200-208. [DOI:10.1016/j.scienta.2009.05.013]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.