جلد 3، شماره 1 - ( (بهار و تابستان) 1395 )                   سال1395، جلد3 شماره 1 صفحات 37-27 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج ، adehdari@yu.ac.ir
چکیده:   (28144 مشاهده)

گیاه دارویی زرشک، متعلق به تیره زرشک است. بذرهای گیاه زرشک دارای دوره خواب طولانی هستند؛ بنابراین، غلبه بر خواب و افزایش میزان جوانه‌زنی بذرها به روش‌های مختلف می‌تواند مفید واقع گردد. این مطالعه به‌صورت دو آزمایش جداگانه انجام گردید. در آزمایش اول، تأثیر سطوح مختلف اسید جیبرلیک در دمای 8 درجه سانتی‌گراد (0، 600 و 900 میلی‌گرم در لیتر) و دما (5، 10 و 25 درجه سانتی‌گراد به مدت 50 روز) به‌صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار و در آزمایش دوم تأثیر غلظت‌های مختلف محیط کشت ام اس (ام‌اس کامل، یک‌دوم و یک‌چهارم) در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار بر کشت جنین بذر چهار گونه زرشک بومی ایران (زرافشان، معمولی، راست خوشه و زالزالکی) بررسی شد. بر اساس نتایج حاصله در آزمایش اول، تیمار سرمادهی بذرها در مقایسه با تیمار اسید جیبرلیک، بیشترین اثر را در افزایش درصد جوانه‌زنی (88 درصد) بذرها نشان داد. در آزمایش دوم، بهترین ترکیب عناصر غذایی جهت کشت جنین، محیط کشت ام‌اس کامل بود. به‌گونه‌ای که در هر چهار گونه بعد از دو یا سه روز جوانه‌زنی 100 درصد مشاهده گردید. در مجموع بهترین روش برای جوانه‌زنی سریع زرشک، در همه گونه‌های مورد مطالعه استفاده از کشت جنین در محیط کشت ام‌اس کامل تشخیص داده شد.

متن کامل [PDF 193 kb]   (2892 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1393/11/28 | پذیرش: 1394/6/4

فهرست منابع
1. Beraak, J.P. 1978. The effect of flowering date and temperature on embryo development in sweet cherry. Netherlands Journal of Agricultural Science, 26: 13-30.
2. Hidayati, S.N., Baskin, J.M., and Baskin, C.C. 2001. Dormancy-breaking and germination requirements for seeds of Symphoricarpos orbiculatus (Caprifoliaceae). American Journal of Botany, 88(8): 1444-1451. [DOI:10.2307/3558452] [PMID]
3. Koornneff, M., Bentsink, L., and Hilhorst, H. 2002. Seed dormancy and germination. Current Opininion in Plant Biology, 5(1): 33-36. [DOI:10.1016/S1369-5266(01)00219-9]
4. Mark, P.B. 1994. A review of plant embryo culture. Horticulturae Science, 29(11): 1243-1246.
5. Murashige, T., and Skoog, F. 1962. A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue cultures. Physiology of Plant, 15(3): 473-497. [DOI:10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x]
6. Sakhanokho, H.F., Zipf, A., Rajasekaran, K., Saha, S., and Sharma, G.C. 2001. Induction of highly embryogenic calli and plant regeneration in upland and pima cotton. Crop Science, 41: 1235-1240. [DOI:10.2135/cropsci2001.4141235x]
7. Stanys, V. 1998. Invitro techniques to increase the output of cherry seedling from earlyipening parents. Acta Horticulturae, 468: 203-208. [DOI:10.17660/ActaHortic.1998.468.25]
8. Susan, K., Borwn, A., Iezzoni, A.F., and Harold, W.F. 1996. Cherries spp. Horticulturae Science, 23: 213-225.
9. Tipirdamaz, R., and Gomurgen, N. 2000. The effects of temperature and gibberellic acid on germination of Eranthis hyemalis (L.) salisb seeds. Turkish Journal of Botany, 24(2): 143-145.
10. Vieira, A.R., Vieira, M.G., Fraga, A.C. Oliveira, J.A., and Santos, C.D. 2002. Action of gibberellic acid (GA3) on dormancy and activity of a-amylase in rice seeds. Revista Brasileira de Sementes, 24(2): 43-48. [DOI:10.1590/S0101-31222002000100008]
11. Wei, S., Zhang, C., Chen, X., Li, X., Sui, B., Huang, H., Cui, H., Liu, Y., Zhang, M., and Guo, F. 2010. Rapid and effective methods for breaking seed dormancy in buffalobur (Solanum rostratum). Weed Science, 58(2): 141-146. [DOI:10.1614/WS-D-09-00005.1]

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.